หน้าแรก

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้เครื่องมือเกษตรผิดวิธี

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้เครื่องมือเกษตรผิดวิธี

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใช้เครื่องมือเกษตรผิดวิธี
ตัดอ้อยสด ช่วยลดการให้น้ำ

ตัดอ้อยสด ช่วยลดการให้น้ำ

การตัดอ้อยสด ไว้ใบอ้อยคลุมดิน ใบอ้อยจะช่วยรักษาหน้าดิน ช่วยเก็บกักความชุ่มชื้นในดินไว้ได้ เมื่อใบอ้อยย่อยสลายก็กลายเป็นปุ๋ย เพิ่มจุลินทรีย์ เพิ่มธาตุอาหาร ให้กับอ้อยรุ่นต่อไปได้ด้วย
5 วิธีจัดการไร่อ้อย เมื่อเจอโรคระบาด

5 วิธีจัดการไร่อ้อย เมื่อเจอโรคระบาด

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ โรคอ้อยที่ชาวไร่มักพบบ่อย ได้แก่ โรคใบขาวอ้อย โรคเหี่ยวเน่าแดง โรคกอตะไคร้ และโรคแส้ดำ ซึ่งโรคทั้ง 3 นี้จะทำให้อ้อยไม่เจริญเติบโต ไม่เป็นลำ ต้นลีบ สุดท้ายทำให้ไม่ได้ผลลิต หากมีปัญห
เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย

เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย

เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย
วิธีปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

วิธีปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

ดินที่ปลูกอ้อยติดต่อกันหลายปี โดยชาวไร่ละเลยไม่เอาใจใส่บำรุงดิน ดินก็จะเสื่อมสภาพลงทุกวัน ยิ่งปลูกอ้อยต่อเนื่อง ดินยิ่งแน่น ปลูกพืชอะไรก็ไม่ได้ผล