หน้าแรก

5 วิธีจัดการไร่อ้อย เมื่อเจอโรคระบาด

5 วิธีจัดการไร่อ้อย เมื่อเจอโรคระบาด

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ โรคอ้อยที่ชาวไร่มักพบบ่อย ได้แก่ โรคใบขาวอ้อย โรคเหี่ยวเน่าแดง โรคกอตะไคร้ และโรคแส้ดำ ซึ่งโรคทั้ง 3 นี้จะทำให้อ้อยไม่เจริญเติบโต ไม่เป็นลำ ต้นลีบ สุดท้ายทำให้ไม่ได้ผลลิต หากมีปัญห
เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย

เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย

เลี่ยงวัชพืช ด้วยการปรับเวลาปลูกอ้อย
วิธีปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

วิธีปรับปรุงดินด้วยปอเทือง

ดินที่ปลูกอ้อยติดต่อกันหลายปี โดยชาวไร่ละเลยไม่เอาใจใส่บำรุงดิน ดินก็จะเสื่อมสภาพลงทุกวัน ยิ่งปลูกอ้อยต่อเนื่อง ดินยิ่งแน่น ปลูกพืชอะไรก็ไม่ได้ผล
อยากรู้ไหม ในฟิลเตอร์เค้กมีอะไรบ้าง

อยากรู้ไหม ในฟิลเตอร์เค้กมีอะไรบ้าง

ฟิลเตอร์เค้ก (Filter Cake) หรือ ขี้หม้อกรอง ขี้เค้กอ้อย ขี้อ้อย หรือเค้กอ้อย เป็นตะกอนที่เหลือจากการกรองแยกน้ำอ้อยด้วยเครื่องกรองในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย ลักษณะเป็นของแข็งสีน้ำตาลปนดำ ตะกอนที่ถูกกรอง
ทำอย่างไรเมื่อพบการแพร่ระบาดของโรคใบขาว

ทำอย่างไรเมื่อพบการแพร่ระบาดของโรคใบขาว

โรคใบขาว ปัญหาใหญ่ของเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย โรคร้ายอันดับหนึ่งที่สร้างความสูญเสียต่อการปลูกอ้อยอย่างมหาศาล ซึ่งโรคใบขาวของอ้อยเกิดจากเชื้อไฟโตพลาสมา ซึ่งเป็นเชื้อที่ต้องเจริญเติบโตอยู่ในต้นอ้อยหรือในแมลงพ