หน้าแรก

เมื่อเราอยู่ในยุค Smart Farm แบบนี้ การมีผู้ช่วยในการทำไร่เห็นจะเป็นเรื่องสำคัญ “เทคโนโลยี” นี่แหละผู้ช่วยมือหนึ่งของเกษตรกรยุคใหม่ วันนี้ขอแนะนำให้มิตรชาวไร่รู้จักกับ สมาร์ทแอสซิสท์ (Smart assist) เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและระบบข้อมูล ที่นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวงการเกษตรอย่างครบวงจร

สมาร์ทแอสซิสท์สามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม โดยการใช้งานแบบเรียลไทม์ผ่านจีพีเอสและอุปกรณ์สื่อสาร โดยนำข้อมูลไปใช้เพื่อป้องกันอุปกรณ์ของท่านและปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมที่สุด อีกทั้งยังหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายของอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ประหยัดแรงงานนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการบริหารอุปกรณ์ และส่งผลต่อการลดต้นทุนด้านอุปกรณ์ของท่าน

นอกจากนี้ สมาร์ทแอสซิสท์สามารถเพิ่มผลผลิตให้การวางแผนปฏิบัติงานและการเพาะปลูกได้ โดยนำข้อมูลการใช้งานของอุปกรณ์และการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนมาทำการวิเคราะห์ ซึ่งจะช่วยด้านการจัดการฟาร์มได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันสมาร์ทแอสซิสท์ยังถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นด้วย เช่น ใช้งานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และใช้ในเรือสำราญร่วมกับอุปกรณ์อื่น เป็นต้น

ขอบคุณที่มา: https://www.technologychaoban.com

ข่าวปักหมุด