หน้าแรก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์อย่างยิ่งยวดนะคะ และเทคโนโลยีก็พัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วจนเราไม่ทันตั้งตัว

เริ่มจากยุค 1G เป็นยุคที่เราพูดคุยกันด้วยเสียงผ่านโทรศัพท์มือถือระบบอนาล็อก และพัฒนาต่อมาในยุค 2G ที่เราสามารถส่งข้อความ MMS หากันได้ จากนั้นก็เข้าสู่ยุค 3G ที่เชื่อมต่อและเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ด้วยความเร็วที่สูงขึ้น และปัจจุบันเราอยู่ในยุค 4G ที่สามารถดูภาพและเสียง หรือหนังออนไลน์ รวมถึงเข้าถึงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว

อย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีนั้นพัฒนาไปรวดเร็วเหลือเกิน เพราะโลกไม่ได้หยุดอยู่ที่ 4G เท่านั้น แต่ในปี ค.ศ.2020 หรือปี พ.ศ.2563 นี้เอง ที่ทั่วโลกต้องเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยี 5G ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาระบบต่างๆ ในชีวิตประจำวันให้ง่ายขึ้น และรวดเร็วยิ่งขึ้น

5g-003.jpg
5G คืออะไร?

เทคโนโลยี 5G หรือ 5th Generation of Cellular Mobile Communication คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 ซึ่งเชื่อกันว่ามีความทรงพลังที่สุด โดย 5G จะไม่ใช่แค่การสื่อสารผ่านโทรศัพท์มือถือเท่านั้น แต่จะรวมถึงอุปกรณ์ทุกชนิดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Thing หรือ IoT) เช่น หากรองเท้าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จะทำให้เราทราบข้อมูลว่าเราเดินหรือวิ่งไปกี่ก้าว หรือใช้ 5G ในการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ในระยะไกล ควบคุมรถยนต์ได้โดยไม่ต้องมีคนขับ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นระบบที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลกทั้งใบให้เชื่อมต่อกันในทุกสรรพสิ่ง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ทางด้านการแพทย์ การเงินการธนาคาร ภาคอุตสาหกรรม การขนส่ง ฯลฯ และรวมถึงภาคการเกษตรด้วยเช่นกัน

5g-004.jpg

5G เหนือกว่า 4G อย่างไร?

  1. ตอบสนองไวขึ้น สามารถสั่งงาน และควบคุมสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว หรือเรียกว่าแทบจะทันที เนื่องจากมีความหน่วงที่ต่ำ ตอบสนองได้ไวถึง 1 ส่วนพันวินาที
  2. รองรับการ รับ-ส่ง ข้อมูลได้มากกว่า ถ้าเป็น 4G จะสามารถ รับ-ส่ง ข้อมูลได้ราว 7.2 เอกซะไบต์ (Exabytes) ต่อเดือน แต่สำหรับ 5G จะเพิ่มขึ้นราว 7 เท่า หรือ 50 เอกซะไบต์ (Exabytes) ต่อเดือน
  3. เร็วแรงกว่าเดิม 5G มีความเร็วมากกว่า 4G ถึง 20 เท่า ซึ่งเร็วมากพอที่จะดูวิดีโอ 8K ออนไลน์แบบ 3 มิติ หรือดาวน์โหลดภาพยนตร์ 3 มิติ ได้ในภาย 6 วินาที
  4. ความถี่ให้เลือกใช้มากกว่า 5G จะสามารถใช้งานคลื่นความถี่ได้จนถึง 30GHz ซึ่งเป็นความถี่ย่านใหม่ที่ไม่เคยมีการใช้งานมาก่อน
  5. รองรับการใช้งานที่มากกว่า รองรับจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 10 เท่า จากที่สามารถรับคนได้ราว 1 แสนคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม. กลายเป็น 1 ล้านคนต่อพื้นที่ 1 ตร.กม.

5g-005.jpg

ประโยชน์ของ 5G ทางด้านการเกษตร

เนื่องจาก 5G สามารถรองรับสำหรับเทคโนโลยีทุกสิ่งที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่าง ๆ สำหรับด้านการเกษตร ตัวอย่างเช่น การใช้ 5G ในการควบคุมเครื่องจักรกลด้วย Sensor  โดยคาดว่าระบบ 5G จะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้นอันเนื่องมาจากความแม่นยำในการทำงาน เมื่อ IoT เข้ามาช่วยในการจัดการสภาพแวดล้อม วิเคราะห์ดิน น้ำ และทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึง 5G จะช่วยในเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่บน Cloud Computing ได้อย่างเสถียรและรวดเร็วมากขึ้น

มิตรชาวไร่ของเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับระบบ 5G ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาการเกษตรเข้าสู่ Smart Farming เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง   

5g-006.jpg

 

ข้อมูล : มิตรชาวไร่ ปี 6 ฉบับ 4 เดือน กันยายน-ตุลาคม 2562 หน้า 24-25

http://www.prd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=208108&filename=expert
https://www.uih.co.th/th/knowledge/5g

ภาพประกอบ : 1. https://www.shutterstock.com/video/clip-31829473-smart-agriculture-farming-information-graphic-icon-phone
2. https://www.shutterstock.com/video/clip-33815842-smart-agriculture-farming-information-graphic-icon-phone
3. https://www.shutterstock.com/th/video/clip-32394634-smart-agriculture-farming-hexagon-information-graphic-icon
4. https://askrypto.com/analysis/2019/02/the-rising-trend-of-blockchain-technology-implementation-in-agriculture/
5. https://www.uih.co.th/th/knowledge/5g

ข่าวปักหมุด