หน้าแรก

ลองมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการ ค้นหาราศี ที่ถูกต้องกันเถอะ ว่าจริงๆ แล้ว คุณนั้น เป็นคนราศีอะไรกันแน่

เมษ

การดำเนินชีวิต และ การงาน

เป็นช่วงที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นอย่างมาก หรือควรมีการตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ ตลอดถึงเหตุที่จะทำให้ท่าน สะดุด ลื่นล้ม อันเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ การงานของท่านในช่วงนี้ ท่านมักที่จะต้องได้รับมอบหมาย รับภาระสิ่งเก่าๆ ที่ผู้อื่นทำค้างเอาไว้ คอยแก้ไขปัญหาเก่าๆ โดยเฉพาะช่างกลางเดือนเป็นต้นไป ปัญหาจากที่ง่ายๆ กลับมีความซับซ้อนยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ทั้งยังต้องมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย บางท่านต้องเป็นตัวแทน ทำหน้าที่ รับหน้าแทนอยู่อื่นจากปัญหาที่ท่านไม่ได้ก่อ ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็คงไม่ต่างกันเท่าใดนัก ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมา ท่านจำเป็นจะต้องพบกับปัญหาที่แก้ไขได้ยาก แม้ว่าท่านจะใช้เงินในการแก้ไขก็ตาม ท่านจึงควรมีความรอบครอบเป็นอย่างมากในกิจการงานของท่าน

การเงิน

ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมา จนถึงสัปดาห์ที่สามของเดือน เป็นช่วงที่ท่านใช้เงินมากเป็นพิเศษ ทั้งยังมีเหตุให้ท่านต้องใช้เงินอย่างปัจจุบันทันด่วน ฉุกเฉินบ่อยครั้ง จึงควรระมัดระวังการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ทั้งยังควร งดการลงทุน ความเสี่ยงทุกชนิด ตลอดถึงมีคนมาขอกู้ยืมเงินควรงดให้ยืม มีเกณฑ์สูญ ไม่ได้คืน

ความรัก

ท่านที่ยังโสด 

เป็นช่วงที่ท่านจะรู้สึกเหงาบ่อยครั้ง ทั้งยังมีความรู้สึกต้องการทางเพศสูงกว่าปกติ แต่ท่านกลับทำตัวนิ่งเก็บความรู้สึกไว้มากกว่าที่จะบอกใครต่อใคร อย่างไรก็ดี ท่านควรที่จะต้องโสดต่อไปซักพักก่อนจะเป็นการดี

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว 

ท่านมักเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเงินๆทองๆ กับคู่ครองของท่าน แต่ท่านก็เลือกที่จะนิ่งเฉย ซึ่งก็ถือเป็นการดี ที่ท่านจะหลีกเลี่ยงสภาวะความขัดแย้งให้ต่างฝ่ายต่างไม่สบายใจที่จะต้องอยู่ด้วยกัน ท่านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในความดูแล ยังคงต้องที่จะระมัดระวังสุขภาพ ตลอดถึงการสะดุดลื่นล้มได้โดยง่าย

*พระราหู กำลังส่งเกณฑ์ถึงดวงชะตาท่าน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 65 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และส่งกำลังแรงในช่วงเดือนเมษายน 65 ท่านจึงควรระมัดระวังสุขภาพ และอุบัติเหตุ การผ่าตัดให้มากเป็นพิเศษ ท่านควรทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสรรพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ลดความ รัก โลภ โกรธ หลง ที่มีมากจนเกินไป งดการให้ยืม การลงทุน การค้ำประกัน การการันตีบุคคล บุญกุศลจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากการถูกหลอก ถูกโกงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ท่านสามารถเตรียมตัวรับมือ กับสิ่งเหล่านี้ได้ หากท่านตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

* พระเสาร์ส่งเกณฑ์ถึงดวงชะตาท่าน ท่านควรระมัดระวังปัญหาสุขภาพ กระดูก ข้อ โรคประจำตัวเก่าๆ ตลอดถึง ปัญหาจากญาติ ปัญหาจาก ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ที่พัวพันกับญาติพี่น้อง และการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ระบบไฟ ปัญหาฟืนไฟ ภายใน ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ปัญหาสุขภาพ ของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้าน ซึ่งตัวท่าน แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องก็ดี ต้องได้รับทราบรับรู้มีส่วนร่วมกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ เพื่อแก้ไข


พฤษภ

การดำเนินชีวิต และ การงาน

เป็นช่วงที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นอย่างมาก หรือควรมีการตรวจสุขภาพอยู่เป็นประจำ ตลอดถึงเหตุที่จะทำให้ท่าน สะดุด ลื่นล้ม อันเป็นผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงควรจะต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ การงานของท่านในช่วงนี้ ท่านมักที่จะต้องได้รับมอบหมาย รับภาระสิ่งเก่าๆ ที่ผู้อื่นทำค้างเอาไว้ คอยแก้ไขปัญหาเก่าๆ โดยเฉพาะช่างกลางเดือนเป็นต้นไป ปัญหาจากที่ง่ายๆ กลับมีความซับซ้อนยุ่งยากมากยิ่งขึ้น ทั้งยังต้องมีความยืดหยุ่นสูงอีกด้วย บางท่านต้องเป็นตัวแทน ทำหน้าที่ รับหน้าแทนอยู่อื่นจากปัญหาที่ท่านไม่ได้ก่อ ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็คงไม่ต่างกันเท่าใดนัก ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมา ท่านจำเป็นจะต้องพบกับปัญหาที่แก้ไขได้ยาก แม้ว่าท่านจะใช้เงินในการแก้ไขก็ตาม ท่านจึงควรมีความรอบครอบเป็นอย่างมากในกิจการงานของท่าน

การเงิน

ตั้งแต่ต้นเดือนเป็นต้นมา จนถึงสัปดาห์ที่สามของเดือน เป็นช่วงที่ท่านใช้เงินมากเป็นพิเศษ ทั้งยังมีเหตุให้ท่านต้องใช้เงินอย่างปัจจุบันทันด่วน ฉุกเฉินบ่อยครั้ง จึงควรระมัดระวังการใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น ทั้งยังควร งดการลงทุน ความเสี่ยงทุกชนิด ตลอดถึงมีคนมาขอกู้ยืมเงินควรงดให้ยืม มีเกณฑ์สูญ ไม่ได้คืน

ความรัก

ท่านที่ยังโสด 

เป็นช่วงที่ท่านจะรู้สึกเหงาบ่อยครั้ง ทั้งยังมีความรู้สึกต้องการทางเพศสูงกว่าปกติ แต่ท่านกลับทำตัวนิ่งเก็บความรู้สึกไว้มากกว่าที่จะบอกใครต่อใคร อย่างไรก็ดี ท่านควรที่จะต้องโสดต่อไปซักพักก่อนจะเป็นการดี

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว 

ท่านมักเกิดปัญหาความขัดแย้งเรื่องเงินๆทองๆ กับคู่ครองของท่าน แต่ท่านก็เลือกที่จะนิ่งเฉย ซึ่งก็ถือเป็นการดี ที่ท่านจะหลีกเลี่ยงสภาวะความขัดแย้งให้ต่างฝ่ายต่างไม่สบายใจที่จะต้องอยู่ด้วยกัน ท่านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในความดูแล ยังคงต้องที่จะระมัดระวังสุขภาพ ตลอดถึงการสะดุดลื่นล้มได้โดยง่าย

*พระราหู กำลังส่งเกณฑ์ถึงดวงชะตาท่าน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 65 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และส่งกำลังแรงในช่วงเดือนเมษายน 65 ท่านจึงควรระมัดระวังสุขภาพ และอุบัติเหตุ การผ่าตัดให้มากเป็นพิเศษ ท่านควรทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสรรพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ลดความ รัก โลภ โกรธ หลง ที่มีมากจนเกินไป งดการให้ยืม การลงทุน การค้ำประกัน การการันตีบุคคล บุญกุศลจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากการถูกหลอก ถูกโกงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ท่านสามารถเตรียมตัวรับมือ กับสิ่งเหล่านี้ได้ หากท่านตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

* พระเสาร์ส่งเกณฑ์ถึงดวงชะตาท่าน ท่านควรระมัดระวังปัญหาสุขภาพ กระดูก ข้อ โรคประจำตัวเก่าๆ ตลอดถึง ปัญหาจากญาติ ปัญหาจาก ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ที่พัวพันกับญาติพี่น้อง และการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ระบบไฟ ปัญหาฟืนไฟ ภายใน ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ปัญหาสุขภาพ ของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้าน ซึ่งตัวท่าน แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องก็ดี ต้องได้รับทราบรับรู้มีส่วนร่วมกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ เพื่อแก้ไข


เมถุน

การดำเนินชีวิต และ การงาน

เป็นช่วงที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังสุขภาพ ในหลายๆด้าน ตลอดถึงความติดที่ฟุ้งซ่าน มักจะนำพาให้เกิดปัญหา อันส่งผลกระทบถึงการงานของท่านได้ การงานของท่านในช่วงนี้ เป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลง ได้รับตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบที่สำคัญ หรือ รับผิดชอบโครงการที่สำคัญ แต่อย่างไรก็ดีท่านมักเกิดความคิดที่ไม่มั่นใจ สับสน ถึงความสามารถของท่านที่จะรับมือได้หรือไม่ ทั้งยังเป็นช่วงของ การงานที่มีความรีบเร่ง เร่งด่วน ทั้งยังต้องมีความยืดหยุ่นสูง ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย โดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือน ควรระมัดระวัง และ ยืดหยุ่นให้มากเป็นพิเศษ หลักจากนั้นจึงจะค่อยๆลงตัวตามลำดับ แต่ความเร่งรีบยังคงอยู่จนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ เป็นช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบให้เข้าที่เข้าทาง อย่างเร่งด่วน แต่มักจะไม่เป็นไปตามคาดเท่าใดนัก โดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์แรกของเดือน จึงควรมีความยืดหยุ่นให้มาก และจะค่อยๆลงตัวขึ้นตามลำดับหลังจากเข้าสัปดาห์ที่สามไปแล้ว

การเงิน

เป็นช่วงที่ท่านจะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเป็นพิเศษ ทั้งที่ท่านคาดการไว้แล้ว และเป็นเหตุฉุกเฉิน จึงเป็นเดือนที่ท่านควรจะต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น จะเป็นการดี

ความรัก

ท่านที่ยังโสด 

ท่านมีเกณฑ์พบคนถูกใจ ในที่ทำงาน หรือจากกิจกรรม การงานที่ท่านได้กระทำร่วมกัน แต่อย่างไรก็ดีท่านมักเกิดความคิดลบอยู่ภายในจิตใจ เกี่ยวกับคนที่ท่านชอบพอ เช่นหากเขาเจ้าชู้ล่ะ เขากำลังคบกับใครหรือเปล่า อยู่กับใคร จนทำให้ท่านไม่มีสมาธิได้ ท่านจึงควรศึกษากันเป็นซักระยะจะเป็นการดี เพื่อความมั่นใจของท่านเอง

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว 

แม้ว่าท่านจะทำตัวนิ่งๆ แต่ภายใจจิตในของท่านกลับเกิดความขัดแย้ง ถึงความคู่ครองของท่าน เจ้าชู้ไหม มีคนอื่นอยู่หรือเปล่า ซึ่งทำให้ท่านต้องเสียเวลาไปกับความวิตกกังวลภายในจิตใจ ท่านจึงควรให้ความสำคัญการงานของท่าน เพื่อครอบครัวดีกว่าท่านจะคิดลบ หึงห่วงไปโดยใช่เหตุ เพราะ ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ท่านคิดมากไปเอง

 

กรกฎ

การดำเนินชีวิต และ การงาน 

เป็นช่วงที่ท่านควรจะต้องระมัดระวังสุขภาพ จากสภาวะการงานที่เคร่งเครียด จนเกณฑ์เกณฑ์ที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ และ อารมณ์ของท่านได้ง่าย การงานของท่าน มักจะมีความซับซ้อน ยุ่งยาก ในเชิงโครงสร้าง และการงานที่มีความซับซ้อน ทั้งยังเป็นสิ่งใหม่ๆ ที่ท่านพึ่งจะได้สัมผัส และยังต้องพบเจอกับผู้คนที่มากหน้าหลายตา จนบางครั้ง ท่านแทบจะไม่สามารถเก็บอาการของท่านไว้ได้ อย่างไรก็ดี สิ่งต่างๆ หากท่านควบคุม จัดลำดับด้วยสติ ท่านจะมองเห็นทางออก และ ความสำเร็จได้ไม่ยาก เพียงเพราะ ท่านนำทุกอย่างมารวมกัน ทั้งที่ยังไม่ได้จัดลำดับ ก่อนหลัง แต่อย่างไรก็ดี สิ่งต่างๆ จะค่อยๆลงตัว อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็คงไม่ต่างกันเท่าใดนัก เจ้าของกิจการบางท่าน เข้าไปจับกิจการ หรือ งาน โครงการที่ท่านไม่เคยทำมาก่อน เพียงเพราะเห็นโอกาส ทั้งนี้ สิ่งต่างๆนั้น ท่านควรจะต้องระมัดระวังให้มาก และควรมีการตรวจสอบตรวจเช็คอยู่เสมอ เพราะป้องกันความผิดพลาด และช่องว่างของการทุจริตได้

การเงิน

ท่านมีเกณฑ์เสียเงินเสียทอง ไปกับสิ่งต่างๆ ที่คาดคะแน ตามแผ่นต่างๆที่วางไว้ แต่อย่างไรก็ดี ท่านยังมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไปกับ สิ่งที่ต่างๆที่ไม่คาดฝัน หรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า หรือ ค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ได้ สำหรับบางท่านต้องเสียทรัพย์ไปกับการลงทุน อย่างไรก็ดี การเสียทรัพย์ไปกับการลงทุนนี้ ท่านควรมีความละเอียดรอบครอบให้มาก เนื่องจาก ท่านมีเกณฑ์ถูกหลอกถูกโกงสูง จึงควรต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ

ความรัก

ท่านที่ยังโสด 

ท่านมีเกณฑ์พบคนถูกใจ จากทางไกล หรือ คนไกล ต่างถิ่น แต่มักเป็นคนที่มีคนจับจองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านมักตกอยู่ในเกณฑ์มือที่สาม อย่างไรก็ดี ท่านจึงควรศึกษาดูใจกันซักระยะก่อนที่ท่านจะตัดสินใจอะไรลงไป

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว 

ท่านมีเกณฑ์ของการห่างไกลจากคู่ครองของท่าน ซักระยะหนึ่ง หรือ มักมีเวลาที่ไม่สัมพันกันเท่าใดนัก ทั้งยังต้องระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกของตัวท่านเองให้มาก เนื่องจากท่านมักจะมีอาการหงุดหงิดบ่อยครั้ง จนบางครั้งท่านลืมตัว นำความหงุดหงิดในใส่กับคนในครอบครัวของท่านได้โดยง่าย

* ในช่วงระยะเวลาโดยประมาณ สาม ปี นับ มกราคม 63 จากนี้ ท่านมีเกณฑ์ เกิดสมาธิ หากท่านได้ฝึก วิปัสสนากรรมฐาน ท่านจะได้เข้าถึงฌาณ ได้ง่ายกว่าปกติ

*พระราหู กำลังส่งเกณฑ์ถึงดวงชะตาท่าน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 65 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และส่งกำลังแรงในช่วงเดือนเมษายน 65 ท่านจึงควรระมัดระวังสุขภาพ และอุบัติเหตุ การผ่าตัดให้มากเป็นพิเศษ ท่านควรทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสรรพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ลดความ รัก โลภ โกรธ หลง ที่มีมากจนเกินไป งดการให้ยืม การลงทุน การค้ำประกัน การการันตีบุคคล การงาน การลงทุน ของท่านมักประสบปัญหาบ่อยๆ บุญกุศลจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากการถูกหลอก ถูกโกงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ท่านสามารถเตรียมตัวรับมือ กับสิ่งเหล่านี้ได้ หากท่านตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทสิงห์

การดำเนินชีวิต และ การงาน 

ท่านควรระมัดระวังปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับกระดูกและฟัน ท้องเสีย อาหารเป็นพิษได้ง่าย จึงควรระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ การงานของท่านในช่วงนี้ ยังอยู่ในช่วงของการเกิดชื่อเสียง ผลงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จนไปถึงกลายเดือน ท่านที่ตกงาน ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานทำ ไปจนถึงกลางเดือนหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ดี ยังเป็นช่วงที่ท่านจะอยู่ไม่ค่อยจะติดที่ตดทางเท่าใดนัก มักถูกได้รับมอบหมายให้ไปแทน ตัวแทน ของผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วย ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ เป็นช่วงที่ท่านจะต้องกลับมาแก้ไขปัญหาเก่าๆ ที่ยังคงค้างๆคาๆ สานต่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นจากเดิมที่ทำอยู่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะบานปลายในอนาคตของท่าน

การเงิน

เป็นช่วงเดือนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังคงต้องสืบเนื่องต่อจากสิ่งที่ท่านทำค้างเอาไว้ ให้สำเร็จเสร็จสิ้น จึงเป็นเดือนที่ท่านควรจะต้องใช้เงินอย่างประหยัด

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านมักได้พบเจอกับคู่เก่าคนรักเก่า วนเวียนกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง ทั้งที่เป็นคนที่ท่านเคยชอบพอ หรือ คนที่อยู่ห่างไกลกันก็ตาม อย่างไรก็ดี เป็นช่วงที่ท่านยังคงแทบจะหาเวลาได้ยาก 

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครองของท่านมักมีความสำคัญที่ดี ดีมากจนเกิดไปมักเกิดเหตุการหึงหวงเอาได้ง่ายๆ จึงควรระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกให้มาก ท่านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในความดูแล ควรระมัดระวังสุขภาพ่ให้มากเป็นพิเศษ

*23 กันยายน 63 เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน พระราหู ส่งเกณฑ์ถึงตัวท่าน ท่านจึงมักพบปัญหา จากการทำงาน การถูกหลอกลวงลงทุน จากคนสนิท ท่านจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และที่สำคัญท่านไม่ควรทำอะไรในเชิงผิดกฎหมาย จะเกิดปัญหาใหญ่ในภายหลัง โดยเฉพาะ กับเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือข้องเกี่ยวกับคู่ของคนอื่น จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งยังมีเกณฑ์ของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย


สิงห์

การดำเนินชีวิต และ การงาน 

ท่านควรระมัดระวังปัญหาสุขภาพ เกี่ยวกับกระดูกและฟัน ท้องเสีย อาหารเป็นพิษได้ง่าย จึงควรระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ การงานของท่านในช่วงนี้ ยังอยู่ในช่วงของการเกิดชื่อเสียง ผลงาน เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง จนไปถึงกลายเดือน ท่านที่ตกงาน ก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานทำ ไปจนถึงกลางเดือนหน้าเช่นกัน อย่างไรก็ดี ยังเป็นช่วงที่ท่านจะอยู่ไม่ค่อยจะติดที่ตดทางเท่าใดนัก มักถูกได้รับมอบหมายให้ไปแทน ตัวแทน ของผู้หลักผู้ใหญ่อีกด้วย ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ เป็นช่วงที่ท่านจะต้องกลับมาแก้ไขปัญหาเก่าๆ ที่ยังคงค้างๆคาๆ สานต่อให้สำเร็จเสร็จสิ้นจากเดิมที่ทำอยู่ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่จะบานปลายในอนาคตของท่าน

การเงิน

เป็นช่วงเดือนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังคงต้องสืบเนื่องต่อจากสิ่งที่ท่านทำค้างเอาไว้ ให้สำเร็จเสร็จสิ้น จึงเป็นเดือนที่ท่านควรจะต้องใช้เงินอย่างประหยัด

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

ท่านมักได้พบเจอกับคู่เก่าคนรักเก่า วนเวียนกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง ทั้งที่เป็นคนที่ท่านเคยชอบพอ หรือ คนที่อยู่ห่างไกลกันก็ตาม อย่างไรก็ดี เป็นช่วงที่ท่านยังคงแทบจะหาเวลาได้ยาก 

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

เป็นช่วงที่ท่านและคู่ครองของท่านมักมีความสำคัญที่ดี ดีมากจนเกิดไปมักเกิดเหตุการหึงหวงเอาได้ง่ายๆ จึงควรระมัดระวังอารมณ์และความรู้สึกให้มาก ท่านที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ในความดูแล ควรระมัดระวังสุขภาพ่ให้มากเป็นพิเศษ

*23 กันยายน 63 เป็นต้นไป ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน พระราหู ส่งเกณฑ์ถึงตัวท่าน ท่านจึงมักพบปัญหา จากการทำงาน การถูกหลอกลวงลงทุน จากคนสนิท ท่านจึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ และที่สำคัญท่านไม่ควรทำอะไรในเชิงผิดกฎหมาย จะเกิดปัญหาใหญ่ในภายหลัง โดยเฉพาะ กับเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือข้องเกี่ยวกับคู่ของคนอื่น จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งยังมีเกณฑ์ของการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อีกด้วย


ตุลย์

การดำเนินชีวิต และ การงาน

ท่านยังคงประสบปัญหาสุขภาพที่เป็นๆ หายๆ ให้ท่านต้องรำคาญกายและใจ แต่ท่านก็ยังสามารถทนได้ แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนท่านควรจะต้องระมัดระวังอาการเก่าๆกลับมากำเริบอีกครั้ง พร้อมกับอุบัติเหตุไม่คาดฝัน การงานของท่านในช่วงนี้ เรียกได้ว่าท่านต้องเจอกับภาระหนักหน้าที่ใหญ่ ที่มีความซับซ้อนเชิงโครงสร้าง ทั้งที่สามารถสัมผัสได้และคาดการณ์ไม่ถึงที่ซ่อนอยู่ เหมือนคลื่นใต้น้ำอย่างไรก็ดี เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไป ท่านมักได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ และ มักตามมาด้วยการแก้ไขปัญหาเก่าๆ ค้างๆคาๆ วันเข้ามาให้ท่านต้องแก้ไขอีกด้วย และเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ยังมีเกณฑ์พบกับงานเร่งงานด่วน ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็ไม่ต่างจากที่กล่าวมาเท่าใดนัก โดยเฉพาะ ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนเป็นต้นไป ท่านมักจะต้องกลับมาแก้ไขปัญหาเก่าๆเดิมๆอีกครั้ง การเริ่มต้นกิจการงานใหม่ๆ ก็ต้องดำเนินไปพร้อมกับสิ่งเก่าๆที่ต้องแก้ไขไปพร้อมๆกัน อีกทั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านมีเกณฑ์ของการขัดแย้งกับคู่หุ้นส่วนที่หน้าฉากเหมือนจะโอเค แต่ยังคงเก็บความขุ่นข้องหมองใจไว้ภายในรอวันปะทุอีกครั้ง

การเงิน

ปัญหาหนี้สินยังคงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับท่าน ท่านท่านก็ยังคงพอที่จะมีหนทางในการแก้ไขอยู่บ้าง เพราะเป็นเดือนที่ท่านมีค่าใช้จ่ายมากเป็นพิเศษเช่นกัน จึงควรที่จะต้องระมัดระวังการใช้จ่ายให้มาก หรือ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 

ความรัก

ท่านที่ยังโสด 

ท่านมักเจอคนถูกใจ หน้าตาดีมีเสน่ห์ มักทำตัวนิ่งๆ แต่กลับมีลูกเล่นแพรวพราว จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ทั้งยังมีความเจ้าชู้เป็นสำคัญ ทางที่ดี ท่านไม่ควรที่จะหลงกล ตกหลุมพลางที่เขาเหล่านั้นดักเอาไว้ แต่หากท่านจะสนุกๆ ไม่จริงใจมากนัก ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของท่าน

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว 

ท่านมักเกิดความขัดแย้งสูงกับคู่ครองของท่าน เกี่ยววกับเรื่องรักๆใคร่ๆ ตลอดถึงการเงินการทอง ที่มีความติดๆขัดๆ อีกทั้งเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนท่านมีเกณฑ์ขัดแย้งสูงกับคู่ครองของท่านอีกด้วย จึงควรที่จะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก ที่จะไม่ให้เกิดรอยร้าวขึ้น

*พระราหู กำลังส่งเกณฑ์ถึงดวงชะตาท่าน โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปี 65 เป็นต้นไป เป็นเวลา 1 ปี 6 เดือน และส่งกำลังแรงในช่วงเดือนเมษายน 65 ท่านจึงควรระมัดระวังสุขภาพ และอุบัติเหตุ การผ่าตัดให้มากเป็นพิเศษ ท่านควรทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสรรพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ลดความ รัก โลภ โกรธ หลง ที่มีมากจนเกินไป งดการให้ยืม การลงทุน การค้ำประกัน การการันตีบุคคล บุญกุศลจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากการถูกหลอก ถูกโกงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ท่านสามารถเตรียมตัวรับมือ กับสิ่งเหล่านี้ได้ หากท่านตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

* พระเสาร์ส่งเกณฑ์ถึงดวงชะตาท่าน ท่านควรระมัดระวังปัญหาสุขภาพ กระดูก ข้อ โรคประจำตัวเก่าๆ ตลอดถึง ปัญหาจากญาติ ปัญหาจาก ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ที่พัวพันกับญาติพี่น้อง และการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ระบบไฟ ปัญหาฟืนไฟ ภายใน ตึก อาคาร บ้าน ที่อยู่อาศัย ปัญหาสุขภาพ ของผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้าน ซึ่งตัวท่าน แม้จะไม่ได้เกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวข้องก็ดี ต้องได้รับทราบรับรู้มีส่วนร่วมกับปัญหาต่างๆเหล่านี้ เพื่อแก้ไข


พิจิก

การดำเนินชีวิต และ การงาน

สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังคือ เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือน ท่านควรจะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพ เก่าๆที่เคยเป็นมาก่อนหน้าจะกำเริบอีกครั้ง และเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านมีเกณฑ์พบกับเหตุกระทบกระทั่ง หรือ อุบัติเหตุ ซึ่งท่านควรจะต้องระมัดระวัง การงานของท่านในช่วงนี้ เป็นช่วงที่เรียกได้ว่า โครงการ หรือสิ่งที่ท่านเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ จากที่ดูเหมือนจะไม่เข้าที่เข้าทาง ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตามลำดับเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนนั้นเอง และเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านจะได้พบกับปัญหาที่ไม่คาดฝัน หรือ พบกับปัญหาเก่าๆ ที่ค้างๆคาๆวนกลับมาให้ท่านต้องแก้ไขอีกครั้ง ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็คงไม่ต่างจากที่กล่าวมาเท่าใดนัก สิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงไป จะค่อยๆ ลงตัวตามลำดับ และพบกับปัญหาที่ไม่คาดฝัน เพื่อแก้ไขในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

การเงิน

ถือว่าเป็นช่วงเดือนเดือนที่ท่านมีค่าใช้จ่ายเข้ามาตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายภายในอาคาร ที่พัก ที่อยู่อาศัย หรือต้องซ่อมแซ่มอาคารบ้านเรื่อง เมื่อเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่คาดฝันก็จะเริ่มเบาลงตามลำดับ

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนท่านมีเกณฑ์พบคนถูกใจ เป็นกันเอง แต่ก็มักที่จะเป็นคนขี้เหงา แต่ก็มีโลกส่วนตัวสูง จนบางครั้งตามอารมณ์ของเขาเหง่านั้นไม่ทัน ตลอดถึงยังมีเกณฑ์พบกับคนเก่าๆคนแก่ ที่เคยเกี่ยวพันกับท่านเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

แม้ว่าท่านจะพบกับปัญหาเก่าๆค้างๆคาๆของคู่ครองคนรักของท่าน แต่ปัญหานั้นจะค่อยๆหมดไป และทำให้คู่ครองของท่านกลับสู่สภาวะปกติทางอารมณ์อีกครั้ง และจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นจากปัญหาค้างๆคาๆที่เป็นอยู่

* กันยายน 2563 – เมษายน 2565 ราหูส่งเกณฑ์ถึงลัคนา ช่วงเสวยเวรกรรมท่านควรทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสรรพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ลดความ รัก โลภ โกรธ หลง ที่มีมากจนเกินไป งดการให้ยืม การลงทุน การค้ำประกัน การการันตีบุคคล บุญกุศลจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากการถูกหลอก ถูกโกงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ท่านสามารถเตรียมตัวรับมือ กับสิ่งเหล่านี้ได้ หากท่านตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท


พิจิก

การดำเนินชีวิต และ การงาน

สิ่งที่ท่านจะต้องระมัดระวังคือ เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือน ท่านควรจะต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพ เก่าๆที่เคยเป็นมาก่อนหน้าจะกำเริบอีกครั้ง และเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านมีเกณฑ์พบกับเหตุกระทบกระทั่ง หรือ อุบัติเหตุ ซึ่งท่านควรจะต้องระมัดระวัง การงานของท่านในช่วงนี้ เป็นช่วงที่เรียกได้ว่า โครงการ หรือสิ่งที่ท่านเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ จากที่ดูเหมือนจะไม่เข้าที่เข้าทาง ก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นตามลำดับเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนนั้นเอง และเมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ท่านจะได้พบกับปัญหาที่ไม่คาดฝัน หรือ พบกับปัญหาเก่าๆ ที่ค้างๆคาๆวนกลับมาให้ท่านต้องแก้ไขอีกครั้ง ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็คงไม่ต่างจากที่กล่าวมาเท่าใดนัก สิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงไป จะค่อยๆ ลงตัวตามลำดับ และพบกับปัญหาที่ไม่คาดฝัน เพื่อแก้ไขในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือน

การเงิน

ถือว่าเป็นช่วงเดือนเดือนที่ท่านมีค่าใช้จ่ายเข้ามาตลอดทั้งเดือน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายภายในอาคาร ที่พัก ที่อยู่อาศัย หรือต้องซ่อมแซ่มอาคารบ้านเรื่อง เมื่อเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของเดือนค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่คาดฝันก็จะเริ่มเบาลงตามลำดับ

ความรัก

ท่านที่ยังโสด

เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนท่านมีเกณฑ์พบคนถูกใจ เป็นกันเอง แต่ก็มักที่จะเป็นคนขี้เหงา แต่ก็มีโลกส่วนตัวสูง จนบางครั้งตามอารมณ์ของเขาเหง่านั้นไม่ทัน ตลอดถึงยังมีเกณฑ์พบกับคนเก่าๆคนแก่ ที่เคยเกี่ยวพันกับท่านเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้ด้วยเช่นกัน

ท่านที่มีครอบครัวแล้ว

แม้ว่าท่านจะพบกับปัญหาเก่าๆค้างๆคาๆของคู่ครองคนรักของท่าน แต่ปัญหานั้นจะค่อยๆหมดไป และทำให้คู่ครองของท่านกลับสู่สภาวะปกติทางอารมณ์อีกครั้ง และจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นจากปัญหาค้างๆคาๆที่เป็นอยู่

* กันยายน 2563 – เมษายน 2565 ราหูส่งเกณฑ์ถึงลัคนา ช่วงเสวยเวรกรรมท่านควรทำบุญทำทานไถ่ชีวิตสรรพสัตว์อย่างต่อเนื่อง ลดความ รัก โลภ โกรธ หลง ที่มีมากจนเกินไป งดการให้ยืม การลงทุน การค้ำประกัน การการันตีบุคคล บุญกุศลจะช่วยให้ท่านรอดพ้นจากการถูกหลอก ถูกโกงภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ ท่านสามารถเตรียมตัวรับมือ กับสิ่งเหล่านี้ได้ หากท่านตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาท

 

มังกร

การดำเนินชีวิต และ การงาน 

ท่านยังคงต้องพัวพันกับปัญหาสุขภาพของท่าน บ่อยครั้ง สำหรับท่านที่มีโรคภัยไข้เจ็บเก่าๆ ก็มักจะกำเริบในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนเป็นต้นไป จึงควรระมัดระวังสุขภาพของท่านให้ดีเป็นพิเศษ การงานของท่านในช่วงนี้ มีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงการงานอีกครั้ง ถือว่าท่านต้องทำงานที่ค่อนข้างยากและซับซ้อนพอสมควร เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือน การงานขงท่านจะเกิดความผันแปรอย่างมาก เช่นนัดไม่เป็นนัด ซึ่งท่านควรจัดการให้มีความยืดหยุ่นให้มากเป็นพิเศษ ท่านที่เป็นเจ้าของกิจการ ก็คงไม่ต่างจากที่กล่าวมาเท่าใดนัก บางท่านมีเกณฑ์ของการขยับขยายกิจการให้ใหญ่โตมากยิ่งขึ้น แต่ถึงอย่างไรก็ดี ท่านควรหักห้ามใจไว้ก่อนจะเป็นการดี เพราะจะส่งผลเสียกับท่านในอนาคตอย่างแน่นอน

การเงิน

ท่านมีเกณฑ์เสียทรัพย์ไปกับการกู้หนี้ยืมสิน โดยเฉพาะ ท่านที่ต้องการจะซื้อบ้าน อสังหาฯ ซึ่งทานควรพับโครงการนี้ไปก่อน อันจะส่งผลเสียให้กับท่านในอนาคตอย่างแน่นอน ทั้งยังเป็นช่วงทีท่านจะต้องเสียทรัยพ์ไปกับ ญาติพี่น้องครอบครัวบุตรบริวาร ตลอดถึงการซื้อของตกแต่ครัวเรือนอาคาร อย่างฟุ้มเฟือย เมื่อเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนเป็นต้อนไป เป็นช่วงสภาวะการงานติดขัดได้ง่าย จึงควรระมัดระวังให้มาก

ความรัก

ท่านที่ยังโสด 

ท่านมักพบเจอกับคนรักเก่า วนไปวนมา ทั้งคนที่มีคู่ครองอยู่แล้ว ก็วนเวียนเข้ามาในชีวิตของท่าน หากท่านไม่ชอบที่จะเป็นมือที่สามของใครล่ะก็ควรหลีกเลี่ยงไว้ก่อน

ข่าวปักหมุด