หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ หากพูดถึงขั้นตอนการปลูกอ้อย การเตรียมพันธุ์อ้อยไว้สำหรับปลูก นับว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีความจำเป็นสำหรับชาวไร่อย่างมาก ทั้งนี้เพราะนอกจากจะได้พันธุ์ที่ดีตามเวลาที่ต้องการแล้ว ยังได้อ้อยที่มีความสมบูรณ์แล้ว ยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย

ซึ่งวิธีการเตรียมพันธุ์อ้อยให้ทันเวลาสำหรับการเพาะปลูกคือ เมื่อต้องการจะปลูกอ้อยพันธุ์ใด ก็หาพันธุ์มาปลูกไว้ล่วงหน้าประมาณ 6-7 เดือน เพื่อให้อ้อยเติบโตเต็มที่ และก่อนตัด 2-3 สัปดาห์ควรลอกกาบออก เพื่อให้ตาแข็งแรง

อ้อยที่ปลูกไว้ทำพันธุ์ในเนื้อที่ 1 ไร่ จะใช้ปลูกได้ 10-20 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะปลูก และอัตราปลูก

ลักษณะอ้อยที่เหมาะสำหรับใช้ทำพันธุ์ มี 3 คุณลักษณะดังนี้

1. ต้องเป็นอ้อยปลูกที่ได้รับน้ำและปุ๋ยอย่างเพียงพอ มีการเจริญเติบโตดี ปราศจากโรคและแมลงรบกวน ไม่ควรใช้อ้อยตอทำพันธุ์

2. ต้องไม่แก่หรืออ่อนเกินไป อายุที่เหมาะสมคือ 5-8 เดือน อ้อยที่อ่อนเกินไปมักจะแห้งง่าย และมีความงอกต่ำ โดยเฉพาะถ้าปลูกในฤดูแล้ง และดินมีความชื้นไม่พอ อ้อยที่แก่เกินไปก็มีความงอกต่ำเช่นเดียวกัน

3. ลำต้นควรเป็นขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ อ้อยที่ลำเล็กเกินไปจะให้ต้นอ่อนที่ไม่ค่อยแข็งแรง ตั้งตัวได้ช้า

การใช้ส่วนยอดของลำต้นที่ตัดเข้าหีบทำพันธุ์นั้นได้ผลน้อยกว่าอ้อยที่ปลูกไว้ทำพันธุ์โดยเฉพาะ และมักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเวลาตัด และเวลาปลูกไม่สัมพันธ์กัน เป็นการไม่สะดวก

นอกจากนี้การปลูกอ้อยที่ได้ผลดีควรจะปลูกอ้อยหลาย ๆ พันธุ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ในเวลาต่าง ๆ กัน คือ มีทั้งพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวต้นฤดู กลางฤดู และปลายฤดูหีบ ทั้งนี้เพื่อจะได้อ้อยที่มีคุณภาพดีส่งโรงงานตลอดฤดูหีบ การปลูกอ้อยเพียงพันธุ์เดียวในพื้นที่จำนวนมาก ๆ อาจมีปัญหาเรื่องคุณภาพและโรคอ้อยได้

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ

https://saranukromthai.or.th/

https://www.bhg.com/

 

 

ข่าวปักหมุด