หน้าแรก

ปลวก คือ ศัตรูอ้อยที่พบการระบาดตามแหล่งปลูกอ้อยได้ทั่วไป สามารถเข้าทำลายอ้อยได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ตั้งแต่ในระยะท่อนพันธุ์ ปลวกอาจกัดกินจนท่อนพันธุ์ไม่งอก จนแห้งตาย เกษตรกรจะต้องปลูกซ่อมอ้อยใหม่ บางรายก็ต้องรื้อปลูกใหม่ทั้งแปลง ในระยะที่อ้อยโต ปลวกจะกัดกินบริเวณต่ำกว่าผิวดินเล็กน้อยและเข้าไปในลำต้นเป็นโพรงสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยเนื้ออ้อยที่ถูกปลวกกิน จะมีดินเข้าไปอยู่แทนที่ ทำให้อ้อยหักล้มได้ ซึ่งทำให้ผลผลิตอ้อยของชาวไร่ลดลง 2.4-4.8 ตันต่อไร่ คุณภาพความหวานลดลง 2-3 ซี.ซี.เอส. โดยเฉพาะในอ้อยปลูกที่มีการทำลายมากกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงแล้ง

How to กำจัดปลวกในไร่อ้อย

1. ช่วงเตรียมดินปลูกอ้อย หากเป็นพื้นที่ที่เคยมีปัญหาเรื่องปลวก ,มิตรชาวไร่ควรไถพรวนหลาย ๆ ครั้งก่อนการปลูกเพื่อทำลายรังปลวกเป็นการทำลายนางพญาปลวก เมื่อนางพญาปลวกตายปลวกทั้งรังก็จะตายในที่สุด และเพื่อให้นกและมดมาช่วยกินปลวกที่ถูกไถพรวนขึ้นมาเป็นการทำลายปลวกสืบพันธุ์ที่จะเกิดการสร้างรังใหม่ต่อไป เป็นการจัดการปลวกแบบวิธีกลและชีววิธี เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่วิธีนี้อาจจัดการปลวกได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะปลวกที่มีในดินอาจมีมากเกินกว่าที่มดและนกจะกินไหว

ปลวก_2.jpg

2. เมื่อเจอปัญหาปลวกในไร่อ้อยให้ทำกับดักเชื้อราเขียวควบคุม 5 จุดต่อไร่ และเปลี่ยนกับดักทุก 2 เดือน จนถึงเวลาตัดอ้อยเข้าหีบ

3. ในอ้อยตอ การตัดอ้อยสดไว้ใบคลุมดินตามแบบฉบับมิตร

4 หากพบปลวกจำนวนมากเกินต้านทาน อาจใช้สารเคมีอย่าง fipronil 5% SC อัตรา 80 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นตามร่องอ้อย หลังจากวางท่อนพันธุ์จึงกลบดินในขั้นตอนต่อไป

5. ถ้าเป็นแหล่งชลประทาน การให้น้ำอ้อยจะทำให้การทำลายของปลวกลดลง

ปลวก_1.jpg

 

แม้จะเป็นศัตรูอ้อยตัวเล็ก ๆ แต่การแพร่พันธุ์และการทำลายล้างมีฤทธิ์สูงมาก ดังนั้นมิตรชาวไร่ต้องหมั่นตรวจสอบอ้อยในไร่อยู่เสมอ เพื่อเช็กสภาพอ้อย เมื่อเจอจุดผิดสังเกตหรืออาการผิดปกติของอ้อย ควรรีบหาสาเหตุทันทีก่อนที่อ้อยจะได้รับความเสียหายจนต้องรื้อทั้งแปลง….ด้วยความปรารถนาดีจาก มิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

ที่มาข้อมูล-ภาพ

http://www.mitrpholmodernfarm.com/

http://www.sugarzone.in.th/

https://kaset.today/

 

 

ข่าวปักหมุด