หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ เดือนมิถุนายนของทุกปี เป็นอีกเดือนที่มีความสำคัญระดับโลก เพราะเป็นเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อม เราจะเห็นหลายประเทศ รวมถึงหลายหน่วยงาน ออกมารณรงค์และให้ความสำคัญกับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น นับว่าเป็นบรรยากาศที่สดใสและเต็มไปด้วยธรรมชาตินะคะ

สำหรับจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day นั้น จัดขึ้นเพื่อประชาชนทั่วโลกเกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม จึงเกิดมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮล์ม ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ. 2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment"  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คน จากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนต่าง ๆ มากมาย

ซึ่งในที่ประชุมได้ร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง และรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุมให้ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน

ดังนั้นเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือจากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพราะการประชุมดังกล่าวถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายนนั่นเองค่ะ

003.jpg

ซึ่งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินี้มีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล เขาได้กำหนดวิธีการสำหรับกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ไว้ว่า

  1. ต้องสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป
  2. ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
  3. เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

สำหรับประเทศไทยเองก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น 3 หน่วยงาน คือ กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

และในส่วนของสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ก็ได้จัดสอนหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในหลาย ๆ มหาวิทยาลัย ซึ่งนับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญของการตื่นตัวด้านสิ่งแวดล้อม และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีให้เห็นมากขึ้น ทำให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วยค่ะ

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://th.wikipedia.org/

https://hilight.kapook.com/

 

ข่าวปักหมุด