หน้าแรก

 ปัจจุบันการจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา มีกฎหมายครอบคลุมไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการลอกเลียนแบบ และนำไปหากินโดยทุจริต แต่ก็มีอีกมุมที่เปิดให้แชร์ทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้ได้โดยอิสระ ซึ่งเรียกว่า “การให้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสมบัติสาธารณะ” (Open Intellectual Property Movement)

การเปิดให้ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองกลายเป็นสมบัติของสาธารณะ คือการอนุญาตให้คนอื่น ๆ สามารถนำไปพัฒนา ประยุกต์ และดัดแปลงต่อได้ ซึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น คลังเก็บข้อมูลออนไลน์อย่าง Wikipedia ซอฟต์แวร์ Open Source ที่เปิดให้เข้าถึงและดาวน์โหลดได้ฟรี การเผยแพร่งานวิจัยใหม่ ๆ สู่สาธารณะ หรือแม้กระทั่งการแบ่งปันโมเดล 3D ให้คนอื่นใช้งานได้ เช่น เว็บไซต์ Blendswap

ซึ่งกระแสความนิยมดังกล่าวนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างนวัตกรรมดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริงในสังคมได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกสามารถเข้าถึงได้ แลกเปลี่ยนความรู้ของตัวเอง และช่วยกันพัฒนาเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายข้อหนึ่งคือต้องสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนอยากเข้าร่วม แม้จะไม่มีค่าตอบแทนที่สูงหรือแน่นอนก็ตาม รวมถึงความปลอดภัยและน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ผู้คนนำมาแลกเปลี่ยนกันบนแพลตฟอร์มนั้น ๆ ด้วย

003.JPG

จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ต่าง ๆ ในปัจจุบันเกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็ว บางอย่างเคยเป็นลิขสิทธิ์ต้องห้าม แต่บางอย่างกลับเปิดเผยและยอมให้เป็นทรัพย์สินของคนอื่น เพื่อจุดประสงค์ในการจุดประกายและสร้างไอเดียใหม่ ๆ ขึ้นในสังคม

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.bangkokbanksme.com/

ข่าวปักหมุด