หน้าแรก

ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกไลฟ์สไตล์ของคนอย่างปัจจุบัน การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อสอดรับกับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่ง แม้ด้านเกษตรกรรมเอง นวัตกรรมการเกษตรหลายอย่างถูกคิดค้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมไปถึงการบริการออนไลน์

เกษตรกรไทยยุค 4.0 ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานในไร่ให้สมาร์ทและสะดวก กลุ่มมิตรผลเองก็เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ โดยได้ มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อใช้ในกลุ่มงานอ้อยเพื่อยกระดับการให้บริการ การบริหารจัดการลำดับคิวของการขนส่งอ้อยเพื่อเข้าโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลการส่งอ้อยเข้าหีบ และข่าวสารต่าง ๆ จากโรงงานสู่ชาวไร่ ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีชื่อว่า mSmart Queuing Application (เอ็มสมาร์ท คิวอิง แอปพลิเคชัน)

โดยคุณสมบัติการใช้งานของ mSmart Queuing Application มีดังนี้

สำหรับชาวไร่อ้อย

 1. สามารถคัดเลือกแปลงอ้อยที่จะตัดตามอายุที่เหมาะสมจากข้อมูลในระบบ และทำให้สามารถจัดลำดับแปลงอ้อยในการตัดได้
 2. แจ้งรถบรรทุก ขนส่งอ้อยเข้าหีบ
 3. รับทราบข้อมูลลำดับคิวที่ได้รับจัดสรรในการตัดส่งอ้อย โดยระบบจะแจ้งเตือนการเดินรอบ แจ้งคิว และการเข้าชั่งอ้อยสามารถสลับคิวส่งอ้อยได้
 4. แจ้งข้อมูลการตัดอ้อยรายแปลง ปริมาณ คุณภาพการส่งอ้อยรายเที่ยว และสะสมทั้งฤดูหีบ
 5. รับทราบรายได้ค่าอ้อย

สำหรับรถบรรทุก (ผู้รับเหมา)

 1. รับทราบข้อมูลลำดับคิวส่งอ้อยของชาวไร่ที่รับเหมาบรรทุกอ้อย
 2. รับทราบข้อมูลรอบคิว เข้าชั่ง และแจ้งเตือนรอบคิวส่งอ้อย
 3. บริหารจัดการคิวส่งอ้อย กรณีที่รถเกิดอุบัติเหตุ
 4. แจ้งข้อมูลการบรรทุกอ้อยรายเที่ยว และสะสมเที่ยว
 5. แจ้งข้อมูลการเติมน้ำมันและรายได้จากการบรรทุกอ้อยของผู้รับเหมา แจ้งสถานะรถบรรทุกอ้อย
 6. แจ้งสถานะรถบรรทุกอ้อย

mSmart-003.jpg

แอปพลิเคชันนี้รองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android สำหรับ ผู้ใช้งาน Smartphone และมิตรชาวไร่อ้อยของกลุ่มมิตรผลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play store (โดยติดต่อขอ User และ Password เพื่อ Login เข้าใช้งานระบบได้ที่แผนกบริการ ด้านอ้อย โรงงานที่ท่านสังกัด)

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มเชื่อว่า mSmart Queuing Application (เอ็มสมาร์ท คิวอิง แอปพลิเคชัน) จะเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีผู้ช่วยของมิตรชาวไร่ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ลดเวลาเข้าคิวรอส่งอ้อยเข้าหีบหน้าโรงงาน ทั้งยังสามารถบริหารจัดการเวลา บริหารจัดการคิวได้เอง ทำให้มิตรชาวไร่มีเวลาเหลือไปบริหารงานส่วนอื่นในไร่ หรือสร้างอาชีพ เสริมรายได้ จากกิจกรรมอื่น ๆ ได้อีกด้วย.

ที่มา : วารสารมิตรชาวไร่

ข่าวปักหมุด