หน้าแรก

หากพูดถึงแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลการเกษตรได้ง่ายขึ้น ไม่พูดถึงแอปฯนี้ไม่ได้ นั่นคือ Agri-Map Mobile แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลเชิงสารสนเทศด้านการเกษตร เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะมีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลและสามารถเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนให้เหมาะสมตามชั้นความเหมาะสมของดิน

ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลพร้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุมการนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ การเพาะปลูก ผลผลิตด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และคาดการณ์ในอนาคต

003.jpg

Agri-Map Mobile มีฟังก์ชันอะไรน่าสนใจบ้าง ?

  • มีข้อมูลพื้นที่ด้านการเกษตร ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
  • ใช้ง่ายเพียงปักหมุดลงในแผนที่หรือระบุพิกัด ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลหลักด้านการเกษตรในระดับประเทศ จังหวัด อำเภอ และตำบล
  • แสดงรายละเอียดชั้นข้อมูลเชิงพื้นที่ แบ่งตามชั้นสีพร้อมคำอธิบายได้ตามที่ผู้ใช้กำหนด
  • มีข้อมูลทางเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทน พร้อมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น การเพาะปลูก ต้นทุน ผลตอบแทนต่อไร่ และแหล่งรับซื้อ แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเกษตรในรูปแบบสถิติ กราฟ ตัวเลข
  • ตรวจสอบพื้นที่เหมาะสม
  • สำรวจทางเลือกในการปลูกพืชทดแทน
  • แสดงรายละเอียดข้อมูลทับซ้อนเชิงแผนที่

หากมิตรชาวไร่สนใจ สามารถใช้งาน Agri-Map Mobile ได้จากทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในระบบ Android แอปฯนี้จะเป็นแอปฯที่ให้ข้อมูลแผนที่ด้านการเกษตร พกง่าย ใช้สะดวก ครอบคลุมทั่วประเทศมาอยู่ในมือถือเราค่ะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.nectec.or.th/

ข่าวปักหมุด