หน้าแรก

ในขั้นตอนของการปลูกอ้อย การควบคุมและกำจัดวัชพืชเป็นอีกขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะวัชพืชเป็นศัตรูตัวฉกาจที่มาแย่งธาตุอาหารจากอ้อยในแปลง ทำให้อ้อยเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ส่งผลให้ลำต้นอ้อยไม่สมบูรณ์ น้ำหนักไม่ดี ค่าความหวานไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ทั้งนี้การควบคุมและกำจัดวัชพืชที่ดีควรจัดการตั้งแต่วัชพืชยังไม่งอก หรือเรียกว่า “การคุมวัชพืช” ซึ่งวิธีนี้จะช่วยกำจัดวัชพืชที่กำลังจะงอกได้ดี เพื่อลดอัตราการแพร่ขยายไปในวงกว้าง

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน.ได้ให้เทคนิคการใช้สารคุมวัชพืชให้มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องกับแนวทางการทำไร่อ้อยแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม ดังนี้

003.jpg

ขอบคุณที่มา

www.mitrpholmodernfarm.com

http://www.ocsb.go.th/

 

ข่าวปักหมุด